Wacici Innerfire
Begeleiding bij Transformatie en Ascensie


HenThis is me

Daniella, Helena, Maria van Oosterhout (Dani)

Geboren in Eindhoven op 14 mei 1952


Momenteel wonend in de weidse provincie Groningen in het pittoreske stadje Appingedam.
Zelf heb ik gedurende een emotioneel ingrijpende periode inwijdingen en visioenen mogen ontvangen die geldig zijn voor juist deze tijd.
Ik heb een individuele unieke ontwikkelingen- en ervaringsreis mogen ervaren, omdat deze omweg noodzakelijk bleek te zijn.
Ontwikkelen en groeien is eeuwig, universeel en uniek in mijn ogen.
Op basis van jouw unieke zielenplan.
Jouw Blauwdruk in deze ronde van de schepping.


Het heeft lang geduurd voordat ik mij echt thuis kon voelen op deze aarde en ik daar mijn plek kon innemen.

Wel heb ik veel levenservaring opgedaan in mijn relaties en beroepsleven.

Deskundigheid en professionaliteit opgebouwd in de vaak ervaringsgerichte opleidingen die ik met succes heb gevolgd en nog.


Ik begeleid je dmv ondersteunend gesprek, energie- en ademwerk, lichaamsbewustzijn en healing.


Mijn hart is in Sjamanisme

ik ben mij diep bewust geworden dat alles energie is, klank, trilling

dat alles met elkaar samenwerkt,

dat alles een eigen unieke trillingsfrequentie heeft

die in beweging is, veranderbaar.


Alles is ontstaan vanuit die Ene Oerbron.

Brengt ook alles samen wat samen hoort, in eeuwige Beweging.

God is de schakel die alles met alles verbindt.

Tat Tvam Asi

Met deze zinnen werd ik wakker tijdens een tweejarige periode in de tachtiger jaren waarin mij in visioenen en dromen getoond werd wat zich in deze tijd afspeelt,

en wat hiervan de bedoeling is,

waarin ik heilig geloof

zeker sinds 2012, welk jaar een verschuiving in bewustzijn aankondigde.

en de sinds het begin der tijden bestaande Mahatme energie naar de Aarde gebracht werd

ten behoeve van onze healing, transformatie en ascensie.


Ik werk met elementen uit sjamanisme, uit energetisch lichaamswerk en uit de Esoterie

Voor mij zijn beide werelden, hemel en aarde en alles wat leeft, Een

en is deze wijsheid een oorspronkelijke oerverbinding.

Ik gebruik voor mijzelf ook tools uit beide stromingen, niet alleen voor mijzelf maar ook voor anderen.

Voor mijzelf om mijn energie schoon te houden en hoog, zodat ik met meer gemak eventuele moeilijke verschijnselen het hoofd kan bieden en kan hanteren.

Eenheidsbewustzijn tegenover Afscheidingsdenken.

Ik leef bij voorkeur vanuit dat Bewustzijn en ik word ook steeds meer innerlijk aangeduwd.

Leren kijken met andere ogen.

Mijn leven speelt zich daarin af. Dat brengt mij in actie en beweging. Geeft mij ook focus en helderheid.

Kracht, maar ook kwetsbaarheid.


De blik en de vlucht van de Adelaar.

Warmte. Vuur. Liefde.

Mijn unieke stroom, de Bron van Kracht, Vader Moeder God die mijn leven IS en ook vormgeeft.

Het verschil met vroeger is dat ik dat nu veel dieper bewust ben en dus ook bewust en naar keuze kan toepassen. 


Ik leef vanuit die Oerverbinding. 

De bewuste verbinding met de Bron, Vader Moeder God en de Aarde.

Pachamama, moeder aarde en de Godin.

Via mijn Lichaam. Zielsbewustzijn.


Mijn Achtergronden:

Mijn achtergronden zijn Vrouwenhulpverlening, Natuurgeneeskundige Ontspanningstherapie,

Intuïtieve massage, Mindfulness en Reiki. Deze laatste heb ik bewust losgelaten. Vervangen door het werken met het totale spectrum van de Bron, de Mahatma energie.


Ik volgde veelal opleidingen die ervaringsdeskundig waren, mijn favoriete manier van leren en groeien.

met boeiende theorie die mij geïnspireerd heeft en dat nog altijd doet.

Daarvoor ben ik vele leraren, leraressen en medescholieren dankbaar.

Vanaf 2015 volgde ik de trainingen bij de OCN One Consciousness Academy

 omdat ik het zelf heel belangrijk vind om kennis over te brengen die up to date is.

We leven immers in een nieuw tijdperk, veel van wat we eerder leerden is verouderd. er komen steeds meer nieuwe vormen van healing en ook de wetenschap staat niet stil.

De training van de Golden Age gaf mij de mogelijkheid en ingang om al deze veranderingen en verschuivingen te blijven volgen, 

te werken aan mijzelf en mijn bewustzijn blijvend te verruimen.


De naam Wacici (spreek uit Watsjietsie)

Deze naam is mij gegeven door Suka Waka, tijdens onze mooie, leerzame, inspirerende en transformerende ontmoetingen.


Ik zie het leven...en de liefde..als dans

dans van energie, scheppingskracht

waarin alles met elkaar verbonden is.

alles is een.,..

Daarbij past deze naam.

Ze is op mijn lijf geschreven.


In Februari 2017 ben ik verhuisd van het Westen naar het Noorden van Nederland, om mijn eigen verdere wegen te gaan.


Overgave aan mijn Zelf, mijn innerlijke leiding.


In diepe dankbaarheid,

Mitakuye Oyasin

(voor al mijn relaties)


In lak'ech

(Ik ben een andere jij)


White Buffalo Woman,

de naam mij gegeven door Dancing Cloud Steggerda, tijdens de Wolfclanteachings.


Ma Anand Sharno, Blissful Refuge


De belangrijkste reis is de reis naar binnen,

van het hoofd naar het hart.

van Afscheidingsbewustzijn en denken,

naar Eenheidsbewustzijn, voelen en Zien vanuit Waarheid.

zien met andere Ogen.

nieuw en toch oeroud