Wacici-innerfire.com

Begeleiding in transformatieprocessen

Privacyverklaring Wacici Innerfire 1  augustus 2018


Hierbij verklaart Wacici Innerfire nooit gegevens door te geven aan derden, tenzij met toestemming omdat het bijvoorbeeld nodig is om de diensten uit te kunnen voeren of voor doorverwijzing.

 

Wacici Innerfire verklaart dat zij nooit gegevens zal verkopen aan derden. Zij zal ten allen tijde respectvol omgaan met jouw gegevens mochten die verstrekt worden.

 

Welke gegevens worden  bewaard?

Wacici Innerfire bewaart je voornaam en achternaam, je emailadres, telefoonnummer voor zover relevant. Je bedrijfsnaam indien nodig, en je adresgegevens.

Deze om informatie te kunnen sturen, zoals een nieuwsbrief, een bevestiging, een factuur, of wijzigingen in de gemaakte overeenkomst of geplande activiteit.

Of voor het doorgeven van  een mededeling inzake een door Wacici Innerfire geplande activiteit.

Samengevat:

Correspondentie die deel uitmaakt van een door jou gevolgd of eventueel te volgen evenement.

Deze wordt bewaard in een beveiligde computer in de daarvoor bestemde mappen.

Door jou doorgegeven informatie kan op de website of op een website van derden worden geplaatst, dit gebeurt alleen met jouw toestemming.

Verder worden persoonlijke gegevens bewaard tot aan de wettelijk bepaalde bewaartermijn.

 

Uitschrijving

Zodra iemand uitgeschreven wenst te worden, of te kennen geeft dat  die geen post meer wil ontvangen van Wacici Innerfire worden haar of zijn gegevens verwijderd.

Met uitzondering van administratieve gegevens.

Deze worden bewaard tot de noodzakelijke bewaartermijn verstreken is.

 

Opvragen van gegevens

Indien iemand haar of zijn gegevens wil opvragen of vindt dat er onrechtmatig is omgesprongen met gegevens, is het altijd mogelijk om de gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Daarvoor dient vier weken van tevoren toestemming worden gevraagd onder overlegging van een legitimatiebewijs.

 

Cookies

Voor zover Wacici innerfire bekend is wordt er geen gebruik gemaakt van Cookies met een voor jou risicovolle consequentie. Enkel Cookies die de websiteprovider hanteert.

 

Wijzigingen

Wacici Innerfire behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.

Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingstreden.


Daniella, Maria, Helena van Oosterhout

Eigenaar, bedrijfsvoerder, en terzake verantwoordelijke.